1.7.2024 aktualizace platnosti podmínek vstupu na Programing
1.4.2022 Důležitá aktualizace - nový ceník a na konci tohoto dokumentu přibyla Rámcová a dílčí smlouva pro Členství. 

28.4.2022 Spuštěny opakované platby členství (automatické strhávání plateb)

13.5.2022 Aktualizace podmínek Členství, dílčích smluv členství

14.12.2022 Aktualizace podmínek Start PLUS 1(3, 6, 12)

 

 

Provozovatel: CrossFit Olomouc Affiliate, s.r.o. se sídlem K Majáku 5034, Zlín, 76001, IČ: 46345922, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 5636, zastoupená Janem Trlidou, jednatelem

Podmínky a pravidla rezervačního systému

Cílem našeho on-line rezervačního systému je zjednodušit rezervace lekcí všem, kteří chtějí využívat naše služby. 

Díky rezervačnímu systému si můžete nabízené aktivity sami rezervovat nebo rušit. 

Upozornění - bez registrace není možné využívat služeb rezervačního systému.

Rezervační systém je založen jako kreditní, permanentkový či na způsob členství, což znamená, že každý klient, který bude chtít využívat nabízených aktivit si musí v předstihu rezervace zajistit  dostatečnou výši kreditu nebo zakoupit permanentku či pořídit členství. Bez dostatečného kreditu/platné permantky/členství Vám systém neumožní provést rezervaci. O veškerém dění na Vámi založeném účtu budete vždy obratem informování na registrovaný email. O některých službách budete informováni formou SMS, WhatsApp aplikace nebo FB MSN na registrovaný mobilní telefon.

Upozornění - rezervační systém slouží pouze k rezervaci aktivit pořádaných naší tělocvičnou a které jsou uvedeny v kalendářním rozpisu. 

Upozornění - doporučujeme nevypínat doručování informačních emailů pro plnou informovanost o aktuálním dění.

Podmínky registrace

Před provedením registrace si přečtěte podmínky rezervace a provozní řád CrossFit Olomouc. Registrací do rezervačního systému potvrzujete seznámení se s provozním řádem, souhlasíte s dodržováním provozního řádu provozovny, pravidel rezervačního systému a jeho podminkami.

Registraci může provést každý, kdo chce využívat služby provozovny.

Zakoupením permanentky, členství nebo dobitím kreditu automaticky souhlasíte se vstupem na vlastní nebezpečí a v případě zranění či jakékoliv újmy se zříkate práva přenesení zodpovědnosti na zaměstnance CrossFit Olomouc nebo provozovatele tělocvičny.

 

Při porušení pravidel dle provozního řádu si vyhrazujeme právo Vámi založenou registraci zrušit.

Postup registrace

Základní registraci provedete na stránkách rezervačního systému

Po otevření stránky z přijatého odkazu, klikni na políčko "Registrovat". Po vyplnění políček (s označením * jsou povinná) a následném uložení Vám bude na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email. Je třeba se přihlásit na svůj email a obratem email potvrdit kliknutím na přijatý odkaz. Tímto je registrace ukončena. 

Podmínky zrušení registrace

Registrace může být zrušena každému uživateli, který bez uvedení důvodů (ústně vedení nebo trenérovi CrossFit Olomouc nebo písemně na email info@crossfitolomouc.com případně jiný oficiální kontakt tělocvičny) neučiní nákup časové nebo vstupové permanentky s následnou rezervací a návštěvou jakékoliv skupinové trenérem vedené aktivity déle než měsíc po poslední uskutečněné návštěvě skupinové vedené aktivity nebo uživateli s aktivním kreditem, který neučiní rezervaci na skupinovou lekci déle než měsíc po poslední uskutečněné návštěvě této aktivity. Registrace bude zrušena i tomu, kdo bude nevhodným způsobem vystupovat vůči vedení nebo členům CrossFit Olomouc, nebude dodržovat podmínky Návštěvního řádu.

V případě zrušení registrace, dle pravidel rezervačního systému, se kredit nevrací, permanentka pozbývá platnosti bez nároku kupujícího na kompenzaci celé nebo části ceny permanentky. 

Uživatel se zrušenou registrací může písemně zažádat o obnovení registrace na email info@crossfitolomouc.com

Podmínky rezervace

Rezervaci může provést pouze registrovaný člen. Na jednu registraci nelze rezervovat více míst. Rezervaci je možné provést nejpozději do 15 min. před zahájením aktivity.

Pro rezervaci na Open gym je každý povinen uvést do poznámky čas příchodu, v opačném případě jeho rezervace nemusí být brána jako platná.

Ve zcela výjimečných případech, kdy opravdu nemáte možnost provést rezervaci On-line, je možné o rezervaci požádat formou SMS správce systému na tel. +420776188819. Tímto však neručíme za včasné vyřízení Vaší žádosti, ale uděláme pro Vás maximum.

Postup rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému

 • v kalendáři CF Olomouc si vyberte sportovní aktivitu

 • nastavte kurzor myši na vybranou aktivitu – NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení pole "ZÁVAZNĚ REZERVOVAT" klikni na "ZÁVAZNĚ REZERVOVAT".

 • zobrazí se okno Nastavení čerpání s dotazem, z čeho se má rezervace strhnout. V případě, že máte volné vstupy za registraci, klikněte na zelené pole "Nulová cena". Po vyčerpání volných vstupů je zde pouze jedna varianta, tedy klinkni na Z kreditu (xxx,- Kč), v případě členství klikni na čerpání z dané permanentky (Start, Měsíční, 3 měsíční,...)
 • okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -  rezervace proběhla v pořádku či rezervace se nezdařila + důvod nezdaru

 • v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři se po úspěšné rezervaci zobrazí písmeno "R", současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedené rezervaci

 • v mimořádných případech lze rezervaci provést po dohodě na recepci (provoz recepce je v našem centru bez trvalé obsluhy)

 • pokud nebude v době přihlášení dostatečný počet nahlášených klientů, v rezervačním okně bude svítit červený nápis Lekce není ještě otevřená. Chybí rezervací: x V poli kalendáře je toto zobrazené jako žlutý trojúhelník s černým vykřičníkem.

Podmínkou pro rezervaci je dostatečný kredit na zákaznickém účtu nebo zkoupené členství!!!

 

Podmínky zrušení rezervace

Rezervaci může zrušit pouze registrovaný člen, který danou rezervaci uskutečnil VÝHRADNĚ přes rezervační systém.

Postup zrušení rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému

 • nastav kurzor myši na aktivitu v kalendáři CrossFit Olomouc, na kterou jste přihlášení - NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení pole "ZRUŠIT REZERVACI" klikni na " ZRUŠIT REZERVACI ".

 • okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -  zrušení rezervace proběhlo v pořádku, nebo zrušení rezervace proběhlo v pořádku – PENALIZACE – toto se zobrazí v případě, že zrušení provedete až po nastaveném intervalu pro bezplatné zrušení (v den konání lekce). Penalizace znamená stržení kreditu či zkrácení platnosti členství – viz podmínky pro penalizaci

 • v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři po úspěšném zrušení rezervace zmizí písmeno "R", současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedeném zrušení rezervace

 • při včasném zrušení rezervace se Vám odečtený kredit automaticky vrací zpět

 • ke zrušení lekce dojde automaticky v případě, že není splněna podmínka nastavenéno minimálního počtu přihlášených klientů (min.počet je vždy uveden v detailu aktivity v kalendářním rozpisu). Kredit je automaticky přiřazen zpět na Váš účet. Systém provádí kontrolu 120 min před časem zahájení aktivity. O zrušení lekce Vám bude zaslána SMS zdarma.

Podmínky zrušení lekce

V případě nenaplnění lekce minimálním počtem účastníků uvedených v popisu aktivity v daný časový limit také uvedený v popisu aktivity, může být zrušena nebo změněna na Open gym (nevedenou lekci). Přihlášení účastníci budou o této skutečnosti ihned informováni. Tato podmínka se může měnit dle okolností a aktivní uživatelé jsou o změnách informováni.

Podmínky pro penalizaci

K penalizaci (k nevrácení kreditu, propadnutí vstupu, finanční penalizace 100 Kč v případě členství a neomezené permanentky) dojde ve chvíli, kdy svou rezervaci zrušíte po časovém limitu, tzn. v den konané aktivity nebo pokud svoji rezervaci nezrušíte a i přesto se aktivity nezúčastníte.

Toto pravidlo platí i pro náhradníky, kteří byli v časovém intervalu automaticky přesunuti na uvolněné místo a poté provedou zrušení rezervace po časovém limitu.

V případě stržení částky do mínusu je uživatel povinnen tuto částku neprodleně uhradit. V případě neuhrazení částky mu mohou být odmítnuty služby CrossFit Olomouc.

Podmínky náhradníka

Pozice náhradníka v současné době není aktivní. Je-li aktivní, tak do pozice náhradníka se lze přihlásit nejpozději 2h před zahájením vybrané aktivity. Po tomto časovém limitu se nelze přihlásit jako náhradník, ani nedojde k automatickému přesunutí na uvolněné místo aktivního účastníka lekce. Pokud se uvolní místo na vybrané aktivitě před časovým limitem 2h, systém Vás automaticky přesune z náhradníka do aktivního účastníka lekce a je Vám automaticky stržen kredit a zaslán informacni email o presunuti na aktivniho účastníka lekce. Pokud nastane stav, kdy se po časovém intervalu uvolní místo a Vy se budete chtít aktivně účastnit vybrané aktivity, je nutné požádat správce systému přes Facebookové stránky případně sms na tel. 776 188 819.

Odhlášení z pozice náhradníka je zcela bez penalizace.

Pozastavení, tzv. zmrazení, prodloužení platnosti permanentek a členství

Na žádnou z běžných nabízených permanentek nelze uplatnit prodloužení platnosti nebo zmrazení platnosti.
Úvazek na 3 měsíce umožňuje přerušení členství na 14 kalendářních dní za poplatek 150,- Kč. Lze i dle domluvy na 30 dní za poplatek 300,- Kč; úvazek na 6 měsíců umožňuje přerušení členství na 1 nebo 2 měsíce (30 nebo 60 kalendářních dní) za poplatek 300,-/1 měsíc; úvazek na 12 měsíců umožňuje přerušení členství na 1, 2 nebo 3 měsíce (30, 60, 90 kalendářních dní) za poplatek 300,-/1 měsíc. 

Zrušení permanentek

Při zakoupení permanentky (měsíční nebo vstupové) nebo kreditu a následného nedočerpání permanentky nebo kreditu se peníze ani jejich část nevrací.

Zrušení automatického strhávání plateb (opakované platby) si může každý uživatel zrušit kdykoliv sám v editaci členství ve svém profilu v RS. O zrušení plateb je uživatel POVINEN neprodleně informovat vedení CrossFit Olomouc na e-mail info@crossfitolomouc.com.

 

Členství - automatické strhávání plateb (opakované platby)

Členství je možné zakoupit přes platební bránu GoPay a to jako OPAKOVANÁ PLATBA. To znamená, že při zakoupení členství se bude uživateli automaticky strhávat další platba za členství z jeho platební karty. Uživatel má právo ve svém profilu automatické strhávání platby za členství zrušit. V takovém případě se postupuje podle smlouvy o členství, tzn. „předčasné ukončení členství“.

Parametry členství jako: cena členství, počet dnů platnosti členství a kdy dochází k automatickému stržení další platby, jsou uvedeny u každého členství.

S údaji platební karty zákazníka nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet, více zde: https://www.gopay.com/blog/jak-jsme-splnili-nejvyssi-bezpecnosti-standard-kartovych-asociaci/)
Před zakoupením členství uživatel musí souhlasit s automaticky strhávanou platbou. Bez tohoto souhlasu není možné členství zakoupit.

Členství podléhá obchodním podmínkám uvedeným v rámcové i dílčí smlouvě.

Každý držitel členství je POVINEN vyplnit do svého účtu adresu trvalého bydliště, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu.

 

Ceny a slevy

 • základní jednorázový vstup na vedené aktivity (CrossFit, Weightlifting, Gymnastika, Mobility, Endurance) je 250,- Kč
 • smluvní úvazek (úvazek)
 • Pro všechny návštěvníky jsou možnosti vstupů:
 • 1 měsíční permanentka (2150,- Kč, platnost 30 dní)
 • 10 vstupů permanentka (1950,- Kč, platnost 30 dní)
 • se smluvním úvazkem 3 měsíční členství (1950Kč/30 dní, platnost 90 dní)
 • se smluvním úvazkem 6 měsíční členství (1850Kč/30 dní, platnost 180 dní)
 • se smluvním úvazkem 12 měsíční členství (1750Kč/30 dní, platnost 360 dní)
 • Návrh Rámcové a Členské smlouvy je k dispozici níže
 • Provozovatel si vyhrazuje právo ceny vstupů, permanentek a členství měnit i u aktivních členství a kreditů.

 

Platnost kreditu, permanentek a členství

 • kredit v hodnotě nad 10000 Kč - platnost 12 měsíců (kredit je nevratný)
 • kredit v hodnotě od 4000 Kč do 9999 Kč - platnost 6 měsíců (kredit je nevratný)
 • kredit v hodnotě od 2000 Kč do 3999 Kč - platnost 4 měsíce (kredit je nevratný)
 • kredit v hodnotě 1999 Kč a nižší (i v případě dosažení této částky čerpáním kreditu z hodnoty nad 2000 Kč) - platnost 2 měsíce (kredit je nevratný)
 • měsíční permantka - platnost 30 kalendářních dní, neumožňuje přerušení
 • 10 vstupů permanentka - platnost 30 kalendářních dní, neumožňuje přerušení platnosti ani její prodloužení
 • platnosti členství definuje Dílčí (členská) smlouva

 

Začátečnický kurz Program Start a Start PLUS 1 (3, 6, 12)

Rezervace kurzu

Pro vstup na vedené lekce Crossfit Olomouc je vyžadována absolvence začátečnického kurzu Programu Start. Tento kurz probíhá formou indivuálních tréninků 1 na 1 a je na 4 samostatné lekce. Kurz si lze domluvit protřednictvím emailu na info@crossfitolomouc.com. Platnost kurzu po zakoupení je 30 dní.

Pro zájemce je připravena nástavba kurzu Program Start PLUS 1 (3, 6, 12) s možností získání neomezené měsíční permanentky za zvýhodněnou cenu s platností 40 dní resp. 90, 180, 365 (kurz + permanentka). Platba těchto nástaveb je jednorázová přes platební bránu GoPay, hotově nebo kartou na recepci. Uživatel zakoupením získává právo na neomezený počet vstupů dle rozpisu v rezervačním systému během platnosti permanentky po ukončení 4 lekcí začátečnického kurzu (vstupy se netýkají lekcí Fyzioclass, Oxygen advantage, Vzpírání KLUB).

Po zakoupení služby jednorázovou platbou a nevyužití celé nebo části služby z jakéhokoliv důvodu uživatelem, částka se nevrací v celé ani poměrné části. 

Penalizace

V případě zkoupení Programu Start a Programu Start PLUS, domluvení si termínu a nepřítomnosti na lekci kurzu bez omluvy, propadá lekce v plné výši hodnoty (400 Kč). Pro dokončení kurzu je tedy za potřebí tuto penalizaci uhradit. Bez dokončení kurzu nelze postoupit dále do vedených lekcí.

 
Programing

platnost od 1.7.2024

 

Definice programingu:

Programing je aktivita totožná s Open gymem, ale mimo otevírací dobu, vytvořena výhradně pro cvičence s programingem Michaely Palové. Tudíž s výhodami individuálního vstupu a možnostmi mít tělocvičnu pro sebe nebo s minimem dalších cvičících okolo.

Definice proaktivního člena:

Osoba, která zadarmo ve svém volném čase ze své vlastní iniciativy aktuálně koná pro dobro tělocvičny CrossFit Olomouc (dále jen CFO), případně spolku CrossFit Olomouc z.s. a výrazně tak přispívá k její prosperitě, propagaci a jejímu dobrému jménu.

 

Podmínky vstupu:

Každý zájemce podává žádost o udělení přístupu písemně na info@crossfitolomouc.com nebo osobně některému z trenérů.

Každý návštěvník je povinen dbát pravidel rezervačního systému a návštěvního řádu.

Návštěvník bere na vědomí přítomnost kamerového systému s ukládáním záznamu po omezenou dobu.

Každému návštěvníkovi je sdělen kód ke schránce s klíčem pro vstup mimo otevírací dobu. Kód schránky na klíče návštěvník nikomu jinému nesděluje, nikde si jej nepoznamenává ani nefotí. Kód se v pravidelných intervalech mění a jeho změnu sdělují trenéři osobně.

Vstup je na vlastní nebezpečí.

Návštěvník se zavazuje, že nebude záměrně využívat zdarma služby případně přítomného trenéra.

Návštěvník s aktivním programingem od Michaely Palové má nárok na její služby v případně její přítomnosti (dle jejich předešlé domluvy).

Návštěvník může libovolně využívat vybavení a zázemí tělocvičny včetně spotřeby produktů z velké ledničky. Pro platbu produktu z ledničky je povinen návštěvník použít QR kód na baru, jehož načtením zjistí i cenu daného produktu. Lze zanechat hotovost na baru.

Vstup za bar se výslovně zakazuje všem návštěvníkům!

Návštěvník je povinen dodržovat zásady bezpečného pohybu po tělocvičně a bezpečného, správného a šetrného užívání nářadí a vybavení.

Návštěvník nesmí vpouštět kohokoliv, kdo nemá rezervaci na programing přes rezervační systém s výjimkou osoby uklízečky nebo zaměstnance doručovací služby, o jejichž příchodu by měl být návštěvník informován dopředu některým z trenérů.

Návštěvník se zavazuje udržovat čistotu a pořádek a jím následně způsobený nepořádek uklidit.

Po ukončení aktivity je návštěvník povinen uvést tělocvičnu do původního stavu jako v momentě jeho příchodu, zkontrolovat uzamčená okna, vrata, hlavní vstup a umístit a uzamčít klíček zpět do schránky v případě, že je poslední odcházející z tělocvičny. O umístění schránky je každý návštěvník programingu informován.

PC u tabule je zakázáno vypínat, zaklapávat nebo zavírat spuštěné programy.

Po ukončení tréninku návštěvník vypne hudbu tlačítkem pauzy.

Ovládačku a ostatní prvky musí návštěvník vracet na svá místa (a. u tabule, b. vrch policového dílu s desinfekcí a cvič. pomůckami u vstupu na cvičební plochu)

Minimálně jednou týdně návštěvník vytvoří příspěvek o své návštěvě tělocvičny nejlépe z tréninku na sociální sítě (Instagram/Facebook) s označením lokality CrossFit Olomouc a uživatelského profilu @crossfitolomouc. Uživatel s programingem Michaely Palové označí také Instagramový/Facebookový účet @michaelapalova.

Při opakovaném neplnění nebo porušení pravidel bude návštěvníkovi trvale odepřen přístup.

 

Cenové podmínky pro vstup:

 

Návštěvníci se dělí do 4 cenových skupin dělených dle proaktivity pro CFO, držení členství CFO a programingu od Michaely Palové.

Základní jednorázové vstupné činí 250 Kč.

C.sk. A – proaktivní člen CFO

C.sk. I – aktivní členství CFO, aktivní programing MP

C.sk. II – aktivní členství CFO, neaktivní prog. MP

C.sk. III – neaktivní členství CFO, aktivní prog. MP

C.sk. N – neaktivní členství CFO, neaktivní prog. MP

 

C.sk. A – proaktivní člen CFO

vstup zdarma

C.sk. I – aktivní členství CFO, aktivní programing MP

Vstup v rámci členství CFO (3, 6, 12 měsíců)

Cena programingu MP

C.sk. II – aktivní členství CFO, neaktivní prog. MP

Jednorázový příplatek za vstup dle délky členství od 80 Kč.

C.sk. III – neaktivní členství CFO, aktivní prog. MP

Sleva 20% na jednorázový vstup nebo měsíční neomezenou permanentku CFO

Cena programingu MP

C.sk. N – neaktivní členství CFO, neaktivní prog. MP

Vstup pouze na Open Gym.

 

Návštevní řád CrossFit Olomouc

 

1) Každý návštěvník je povinnen dbát pokynů zaměstnanců CrossFit Olomouc.

2) Každý návštěvník je povinnen chovat se tak, aby nepřišel k jakékoliv újmě na zdraví.

3) Každá osoba vstupující do CrossFit Olomouc je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování tělocvičny, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v tělocvičně a jejím okolí. Návštěvníci CrossFit Olomouc jsou povinni při svém pobytu v tělocvičně respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivost. Pakliže toto poruší, zaměstnanci CrossFit Olomouc ji mají právo vykázat z prostor CrossFit Olomouc.

4) Do tělocvičny CrossFit Olomouc vstupuje každý na vlastní nebezpečí.

5) Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v tělocvičně závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit zaměstnanci CrossFit Olomouc.

6) V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom zaměstnance nebo Provozovatele CrossFit Olomouc. Provozovatel CrossFit Olomouc nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví Návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.

7) V CrossFit Olomouc je zakázáno kouření.

8) V CrossFit Olomouc je zakázáno používat otevřený oheň.

9) Každá osoba vstupující do tělocvičny souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce workoutu pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části Akce v souvislosti s CrossFit Olomouc, Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).

10) Každá osoba má právo propagovat CrossFit Olomouc pro jeho dobré jméno, nikoliv však pro své vlastní komerční zisky.

11) Každá osoba je povinna udržovat čistotu a pořádek, šetřit energie a náklady na provoz a k vybavení se chovat ohleduplně.

 

 

Rámcová členská smlouva

 

 

CrossFit Olomouc Affiliate, s.r.o. se sídlem K Majáku 5034, Zlín, 76001, IČ: 46345922, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 5636, zastoupená Janem Trlidou, jednatelem (dále jen „Společnost“) a:

 

Jméno a příjmení:       …………………………………………………

Datum narození:         …………………………………………………

Adresa:                       …………………………………………………

Telefon:                      ……………..………………….…………….…

E-mail:                        ……………………………………………....…

 

(dále jen „Člen“)

 

uzavřeli ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, tuto Rámcovou členskou smlouvu:               

 

 1. Předmětem této rámcové smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran týkajících se využívání tělocvičny  CrossFit Olomouc na adrese Šlechtitelů 695, Olomouc, Členem.
 2. Podpisem této rámcové smlouvy se Člen stává registrovaným členem  CrossFit Olomouc s tím, že samotným podpisem této rámcové smlouvy ještě nevzniká Členovi právo navštěvovat centrum  CrossFit Olomouc ani povinnost platit jakékoli poplatky. K této rámcové smlouvě vždy bude uzavřena samostatná dílčí členská smlouva (dále pouze „Dílčí smlouva“) podle toho, o jakou formu členství se bude jednat:
a) Neomezené členství na minimální dobu trvání 1 měsíce – uzavírána písemná Dílčí smlouva, nebude-li dohodnuto jinak
b) Neomezené členství na minimální dobu trvání 3 měsíců – uzavírána písemná Dílčí smlouva, nebude-li dohodnuto jinak
c) Neomezené členství na minimální dobu trvání 6 měsíců – uzavírána písemná Dílčí smlouva, nebude-li dohodnuto jinak
d) Neomezené členství na minimální dobu 12 měsíců – uzavírána písemná Dílčí smlouva, nebude-li dohodnuto jinak
e) Vstupová varianta - v případě vstupové varianty není Dílčí smlouva uzavírána v samostatné písemné podobě, ale je uzavřena prodejem jednotlivého vstupného, popř. prodejem tzv. vstupové permanentky
f) Případná další varianta dle dohody stran
 1. Člen bude za užívání centra  CrossFit Olomouc hradit platby podle formy členství, a to způsobem uvedeným v Dílčí smlouvě. Na Člena se bude po celou dobu platnosti Dílčí smlouvy uplatňovat vždy ceníková cena (včetně STORNO poplatku za neuskutečněnou lekci – nahlášená lekce v rezervačním systému) platná v okamžik uzavření Dílčí smlouvy, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 2. V případě vzniku prodlení s úhradou členského poplatku je Společnost oprávněna Členovi omezit využívání centra  CrossFit Olomouc, a to až do doby uhrazení celkové dlužné částky. Takovéto omezení nemá vliv na povinnost Člena uhradit dlužnou částku dle Dílčí smlouvy.
 3. Dílčí smlouvu uzavřenou na 12 měsíců lze pozastavit na 1, 2 nebo 3 kalendářní měsíce (1 měsíc = 30 kalendářních dnů), po dobu pozastavení členství člen hradí 300,- Kč / měsíc (30 kalendářních dnů), Dílčí smlouvu uzavřenou na 6 měsíců lze pozastavit na 1 kalendářní měsíc, po dobu pozastavení členství člen hradí 300,- Kč / měsíc (30 kalendářních dnů). Dílčí smlouvu uzavřenou na 3 měsíce lze pozastavit na 14 kalendářních dnů, po dobu pozastavení členství člen hradí 150,- Kč. O dobu pozastavení členství se prodlužuje doba, na kterou byla uzavřena Dílčí smlouva. Pozastavení členství je nutno ohlásit nejpozději 5 dní před vypršením platnosti daného měsíčního členství. Pozastavení členství lze pouze na celý měsíc (30 dní) vkuse.
 4. Není-li v Dílčí smlouvě uvedeno jinak, je Člen oprávněn využívat veškeré zařízení centra  CrossFit Olomouc a navštěvovat veškeré organizované skupinové lekce i Open Gym.
 5. Člen bere na vědomí, že šatní skřínky nejsou určeny pro uložení cenných věcí a CrossFit Olomouc Affiliate s.r.o. ani jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za majetek ponechaný v šatních skříňkách. Šatní skřínky jsou v objektech  CrossFit Olomouc vyklízeny v pravidelných intervalech a jejich obsah bude přechováván po dobu 1 týdne. Věci ponechané v objektu CrossFit Olomouc a nevyzvednuté v uvedené lhůtě mohou být následně rozdány či zlikvidovány.
 6. Společnost může zavést systém členských karet. V případě, že Člen takovou kartu ztratí, je povinen zaplatit poplatek 100,- Kč za vystavení nové členské karty. Členská karta může být používána pouze Členem, pokud Dílčí smlouva nestanoví jinak a Člen nesmí nikomu svou členskou kartu půjčovat ani svolit k jejímu použití.
 7. V odůvodněných případech má Společnost právo k uzavření vybraných prostor  CrossFit Olomouc, např. za účelem provedení úklidu, oprav apod. Otevírací doba  CrossFit Olomouc může být změněna, o čemž je Člen informován prostřednictvím webových stránek nebo sociálních sítí, případně e-mailem, telefonicky či osobně.
 8. Člen je srozuměn s tím, že personál centra  CrossFit Olomouc nemá zdravotnické vzdělání. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se fyzického stavu a schopností by se měl Člen před zahájením tréninkové jednotky poradit s nezávislým lékařem.
 9. Člen bere na vědomí, že je zakázáno využívat prostory  CrossFit Olomouc v infekčním stavu či při jiných potížích, které mohou mít vliv na jiné osoby. V odůvodněných případech může Společnost podmínit souhlas se vstupem do objektu  CrossFit Olomouc, příp. uzavření Členské smlouvy dodáním lékařské zprávy potvrzující fyzickou kondici dané osoby a/nebo odevzdáním čestného prohlášení Člena.
 10. Společnost, její zástupci a personál nenese odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty nebo krádeže věcí nebo předmětů přinesených do prostor CrossFit Olomouc, včetně automobilů a jejich obsahu na příslušném parkovišti. Člen bere na vědomí, že centrum  CrossFit Olomouc bude navštěvovat na vlastní odpovědnost a že tedy Společnost, její zástupci ani personál nenese odpovědnost za jakékoli poškození zdraví, úrazy nebo nemoci vzniklé v souvislosti s využíváním služeb a vybavení centra  CrossFit Olomouc.
 11. Členové jsou povinni ujistit se, že používají přístroje i vybavení  CrossFit Olomouc vhodným způsobem. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se vhodného způsobu používání vybavení se Člen poradí s některým ze zaměstnanců či zástupců Společnosti před použitím zařízení. Členům je zakázáno nevhodným způsobem používat předměty, přístroje nebo zařízení kdekoliv v prostorách  CrossFit Olomouc. Člen odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobí Společnosti poškozením majetku či jakkoliv jinak.
 12. V případě uzavřené Dílčí smlouvy na dobu určitou platí, že žádná ze stran není oprávněna Dílčí smlouvu vypovědět v období, na které je Dílčí smlouva uzavřena, nebude-li stranami písemně dohodnuto jinak. Člen bere na vědomí, že Dílčí smlouva na dobu určitou v délce delší než 3 měsíců (včetně) je uzavřena s tím, že Členovi je poskytována zvýhodněná výše měsíčních poplatků a Člen tedy bude vždy povinen sjednanou dobu trvání Dílčí smlouvy dodržet a sjednanou cenu členství uhradit. Společnost v případech zvláštního zřetele hodných zváží důvodnost žádosti Člena o předčasné ukončení Dílčí smlouvy.
 13. Nesdělí-li Člen Společnosti před uplynutím sjednané doby neomezeného členství na dobu určitou písemně svůj nezájem na další pokračování Dílčí smlouvy výhradně na e-mailovou adresu info@crossfitolomouc.com, změní se okamžikem uplynutí sjednané doby takovéhoto neomezeného členství Dílčí smlouva na smlouvu na dobu neurčitou. Takto změněná Dílčí smlouva na dobu neurčitou pak může být oběma stranami vypovězena s výpovědní dobou 2 měsíců, počínající běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 14. Dílčí smlouva může být jednostranně ukončena odstoupením Společnosti, a to zejména z důvodu agresivního nebo nebezpečného chování, vandalismu nebo jiného chování v rozporu se zásadami společenského soužití.
 15. Společnost je oprávněna k fotografování centra  CrossFit Olomouc pro reklamní a propagační účely, a to včetně případného zachycení přítomných členů, na což musí Člena upozornit.
 16. Společnost může postupovat nebo přenášet práva vyplývající z této smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy třetím osobám a také pověřovat třetí osoby výkonem povinností vyplývajících z této smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy bez nutnosti informovat o této skutečnosti Člena.
 17. Tato smlouva i Dílčí smlouva se řídí právem České republiky. Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s výkonem této smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy, budou řešeny příslušnými českými obecnými soudy.
 18. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků vyhotovených  v listinné podobě a podepsaných  oběma smluvními stranami; Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.
 19. Obě Smluvní strany shodně prohlašují a níže svými podpisy stvrzují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

 

 

 

 

V Olomouci, dne ____________

 

 

_______________________                                                                         ________________

Společnost                                                                                                                       Člen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílčí členská smlouva – závazek 3 měsíce

 

 

CrossFit Olomouc Affiliate, s.r.o. se sídlem K Majáku 5034, Zlín, 76001, IČ: 46345922, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 5636, zastoupená Janem Trlidou, jednatelem (dále jen „Společnost“) a:

 

Jméno a příjmení:       ………………………………………………………

Datum narození:         ………………………………………………………

Adresa:                       ………………………………………………………

Telefon:                      ………………………………………………………

E-mail:                        ………………………………………………………

 

(dále jen „Člen“)

 

uzavírají tímto Dílčí členskou smlouvu na základě dříve uzavřené Rámcové členské smlouvy a sjednávají následující podmínky členství Člena v centru  CrossFit Olomouc:

 

 1. Sjednaná minimální doba trvání členství: 3 měsíce
 2. Sjednaná cena neomezeného členství: 5850,-  Kč rozdělena do 3 splátek po 1950,- Kč včetně DPH / měsíc (30 kalendářních dnů)
 3. STORNO POPLATEK LEKCE: 100,- Kč včetně DPH/ za neuskutečněnou a neodhlášenou lekci v řádném termínu v rezervačním systému
 1. Splatnost ceny: okamžitá při nákupu členství v rezervačním systému. 5 dní před koncem aktuálního měsíce systém provede první pokus o platbu měsíce následujícího. V případě neúspěchu, systém zkouší každý den strhnout platbu po dobu 5 dnů.
 1. Platební podmínky: automatické měsíční strhávání platby z bank. účtu uživatele (v případě velmi zvláštního zřetele po domluvě s vedením platební brána, v hotovosti nebo benefity na recepci)
 2. Zahájení členství:
a) okamžikem podpisu této Dílčí smlouvy
b) jiný den: .........................................................................................
 1. Další ujednání:          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V Olomouci, dne ____________

 

 

 

 

___________________________                                               ________________________

Společnost                                                                                                                       Člen

 

 

Dílčí členská smlouva – závazek 6 měsíců

 

 

CrossFit Olomouc Affiliate, s.r.o. se sídlem K Majáku 5034, Zlín, 76001, IČ: 46345922, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 5636, zastoupená Janem Trlidou, jednatelem (dále jen „Společnost“) a:

 

Jméno a příjmení:       ………………………………………………………

Datum narození:         ………………………………………………………

Adresa:                       ………………………………………………………

Telefon:                      ………………………………………………………

E-mail:                        ………………………………………………………

 

(dále jen „Člen“)

 

uzavírají tímto Dílčí členskou smlouvu na základě dříve uzavřené Rámcové členské smlouvy a sjednávají následující podmínky členství Člena v centru  CrossFit Olomouc:

 

 1. Sjednaná minimální doba trvání členství: 6 měsíců
 2. Sjednaná cena neomezeného členství: 11100,-  Kč rozdělena do 6 splátek po 1850,- Kč včetně DPH / měsíc (30 kalendářních dnů)
 3. STORNO POPLATEK LEKCE: 100,- Kč včetně DPH/ za neuskutečněnou a neodhlášenou lekci v řádném termínu v rezervačním systému
 1. Splatnost ceny: okamžitá při nákupu členství v rezervačním systému. 5 dní před koncem aktuálního měsíce systém provede první pokus o platbu měsíce následujícího. V případě neúspěchu, systém zkouší každý den strhnout platbu po dobu 5 dnů.
 1. Platební podmínky: automatické měsíční strhávání platby z bank. účtu uživatele (v případě velmi zvláštního zřetele po domluvě s vedením platební brána, v hotovosti nebo benefity na recepci)
 2. Zahájení členství:
a) okamžikem podpisu této Dílčí smlouvy
b) jiný den: .........................................................................................
 1. Další ujednání:          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V Olomouci, dne ____________

 

 

 

 

___________________________                                               ________________________

Společnost                                                                                                                       Člen

 

 

Dílčí členská smlouva – závazek 12 měsíců

 

 

CrossFit Olomouc Affiliate, s.r.o. se sídlem K Majáku 5034, Zlín, 76001, IČ: 46345922, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 5636, zastoupená Janem Trlidou, jednatelem (dále jen „Společnost“) a:

 

Jméno a příjmení:       ………………………………………………………

Datum narození:         ………………………………………………………

Adresa:                       ………………………………………………………

Telefon:                      ………………………………………………………

E-mail:                        ………………………………………………………

 

(dále jen „Člen“)

 

uzavírají tímto Dílčí členskou smlouvu na základě dříve uzavřené Rámcové členské smlouvy a sjednávají následující podmínky členství Člena v centru  CrossFit Olomouc:

 

 1. Sjednaná minimální doba trvání členství: 12 měsíců
 2. Sjednaná cena neomezeného členství: 21000,-  Kč rozdělena do 12 splátek po 1750,- Kč včetně DPH / měsíc (30 kalendářních dnů)
 3. STORNO POPLATEK LEKCE: 100,- Kč včetně DPH/ za neuskutečněnou a neodhlášenou lekci v řádném termínu v rezervačním systému
 1. Splatnost ceny: okamžitá při nákupu členství v rezervačním systému. 5 dní před koncem aktuálního měsíce systém provede první pokus o platbu měsíce následujícího. V případě neúspěchu, systém zkouší každý den strhnout platbu po dobu 5 dnů.
 1. Platební podmínky: automatické měsíční strhávání platby z bank. účtu uživatele (v případě velmi zvláštního zřetele po domluvě s vedením platební brána, v hotovosti nebo benefity na recepci)
 2. Zahájení členství:
a) okamžikem podpisu této Dílčí smlouvy
b) jiný den: .........................................................................................
 1. Další ujednání:          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V Olomouci, dne ____________

 

 

 

 

___________________________                                               ________________________

Společnost                                                                                                                       Člen

 

                                                                                        Člen

Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)